Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo zjazdu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja i opłaty

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe, uprzejmie prosimy o:

1/ wypełnienie formularza rejestracyjnego, jego podpisanie oraz przesłanie wersji zeskanowanej na adres e-mail: zjazdkpc2019@tnpc.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r.

2/ uiszczenie opłaty konferencyjnej przelewem na rachunek: 

mBank S.A. 18 1140 2004 0000 3302 7658 2103 Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych do dnia 20 czerwca 2019 r. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że potwierdzeniem udziału w Zjeździe jest zaksięgowanie opłaty za uczestnictwo w Zjeździe do dnia 20 czerwca 2019 r. na koncie Zjazdu. Prosimy o dokonanie przelewu na następujący rachunek: Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych w Krakowie mBank S.A. nr 18 1140 2004 0000 3302 7658 2103.

W tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych: „ZKPC2019, imię i nazwisko

Opłata konferencyjna wynosi:

  • 1500  zł – pokój jednoosobowy (ilość pokoi jednoosobowych ograniczona)

  • 1350  zł – pokój dwuosobowy

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział w Zjeździe;

  • materiały konferencyjne;

  • noclegi w Hotelu Klimek SPA w Muszynie (względnie w Pensjonacie Klimek lub w Hotelu Beata w miejscowości Złockie (koło Muszyny)) w dniach w dniach 19-20, 20-21, 21-22 września 2019 r. wraz ze śniadaniem (szwedzki stół – kuchnia europejska) w dniach 20, 21 i 22 września 2019 r.

  • posiłki w trakcie konferencji (przerwy kawowe, obiadokolacja (bufet) w dniu 19.09.2019 r., obiady w dniach 20-22 września 2019 r.).

  • dwie uroczyste kolacje;

  • wycieczka autokarowa Stara Lubownia + Hniezdne w dniu 21.08.2019 r. (zwiedzanie Zamku Lubownia wraz z parkiem albo zwiedzanie muzeum whishey Nestville Destillery).

Uwaga: Organizatorzy Zjazdu nie zapewniają dojazdu do miejsca konferencji. 

Rezygnacja z uczestnictwa w Zjeździe:

Zwrot opłaty konferencyjnej możliwy jest w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji do 15.07.2019 (zwrot pełnej kwoty pomniejszonej o ewentualne koszty bankowe).

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w konferencji po 15.07.2019 Organizatorzy nie przewidują możliwości zwrotu opłaty.