Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo zjazdu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program i agenda

 

PROGRAM

Ogólnopolski Zjazd Katedr
i Zakładów Postępowania Cywilnego
19-22.09.2019 r.

 

 • I DZIEŃ (20.09.2019 r.)

  7:00-9:00 - Śniadanie

  9:00-9:30 - Uroczyste otwarcie Zjazdu

  Panel I – Zagadnienia ustrojowe i ogólne

  Moderator: prof. dr hab. Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski)

  9:30-9:50 - prof. dr hab. Tadeusz Ereciński (Uniwersytet Warszawski)Nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego jako gwarancja dostępu do ochrony prawnej

  9:50-10:10 – prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Dostęp do ochrony prawnej w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 r.

  10:10-10:30 -  dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz (Uniwersytet Śląski
  w Katowicach)
  – Niezawisłość i niezależność jako gwarancja dostępu do ochrony prawnej

  10:30-10:50 - prof. dr hab. Kazimierz Lubiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
  w Toruniu
  ) – Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym

  10:50-11:20 – Przerwa kawowa

   

  Panel II – Przesłanki ochrony prawnej (legitymacja procesowa, interes prawny, zgodność z dobrymi obyczajami)

  Moderator: dr hab. prof. UWr Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski)

  11:20-11:40 – dr hab. prof. UAM Paweł Grzegorczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski) – Legitymacja procesowa

  11:40-12:00 – dr hab. prof. UG Anna Machnikowska (Uniwersytet Gdański)Interes prawny w procesie na przykładzie powództwa o zasądzenie, ustalenie
  i ukształtowanie

  12:00-12:20 - dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)  - Zgodność czynności procesowych (czynności inicjujących postępowanie) z dobrymi obyczajami jako warunek udzielenia ochrony prawnej

  12:20-12:40prof. dr hab. Vytautas Nekrošius (Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Szczeciński) – Gwarancje dostępu do ochrony prawnej w litewskim systemie sądowym

  12:40-13:10 – Dyskusja

  13:10-14:00 – Obiad            

   

  Panel III – Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

  Moderator: dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński)

  14:00-14:20 – dr hab. prof. UŁ Józef Jagieła (Uniwersytet Łódzki)  – Interes prawny w postępowaniu zabezpieczającym

  14:20-14:40 - prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki) Dostęp do ochrony prawnej w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

  14:40-15:00 - kom. Marcin Borek (Izba Komornicza w Szczecinie) - Komornik jako organ ochrony prawnej – nowe wyzwania

  15:00-15:30 – Dyskusja

  15:30-16:00 – Przerwa kawowa

  16:15-17:00  - Walne Zebranie Członków Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych

  17.30-19.00 - Zwiedzanie Muszyny z przewodnikiem (Ogród sensoryczny
  i kompleks parkowy "Zapopradzie")

  20:00 - Uroczysta kolacja (od 21:00 do 1:00 open bar w PUB „Klimek”)

   

  II DZIEŃ (21.09.2019 r.)

  7:00-9:00 Śniadanie

  Panel IV – Zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielenia ochrony prawnej

  Moderator: prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ (Uniwersytet Wrocławski)

  9:00-9:20 – dr hab. prof. ALK Joanna Studzińska (Akademia Leona Koźmińskiego) – Interwencja uboczna jako sposób zapewnienia ochrony prawnej

  9:20-9:40 – dr hab. prof. UŁ Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki) – Zapewnienie ochrony prawnej w postępowaniu grupowym

  9:40-10:00 – dr hab. prof. UJ Piotr Mostowik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Utworzenie sądów dla międzynarodowych spraw handlowych w Beneluksie, Francji i Niemczech: kontekst Brexitu oraz cechy ustrojowe i postępowania

  10:00-10:20 - dr Joanna Bodio (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)Ochrona interesu dziecka w postępowaniu rozpoznawczym

  10:20-10:40 – dr hab. prof. SWPS Agnieszka Góra-Błaszczykowska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) – Zakres powagi rzeczy osądzonej
  w przypadku bezzasadności powództwa i niespełnienia warunków udzielenia ochrony prawnej

  10:40-11:00 – Przerwa kawowa

   

  Panel IV – Dostęp do środków zaskarżenia

  Moderator: dr hab. Radosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

  11:00-11:20 - dr hab. Piotr Rylski (Uniwersytet Warszawski) Podmiotowy zakres dostępu do środków zaskarżenia – ujęcie modelowe

  11:20-11:40 – prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski (Akademia Leona Koźmińskiego) Gravamen (interes prawny) w zaskarżeniu orzeczenia

  11:40-12:00 – dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski) Skarga nadzwyczajna – rola, znaczenie, perspektywy

  12:00-12:30 – Dyskusja

  12:30-13:30 – Obiad 

  14:00-20:00 - Wycieczka na Słowację

  20:00 - Kolacja grillowa przy muzyce regionalnej

   

  III DZIEŃ (22.09.2019 r.)

  7:00-10:00 - Śniadanie

  Panel V – Prawo do dowodu

  Moderator: dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

  9:30-9:45 – dr hab. Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski) – Zasady postępowania dowodowego. Klasyfikacja

  9:45-10:00 - dr Aleksandra Klich (Uniwersytet Szczeciński) – Stopień dowodu
  w postępowaniu cywilnym

  10:00-10:15 –  dr Aleksandra Budniak-Rogala (Uniwersytet Wrocławski) – Umowy dowodowe a ochrona prawna

  10:15-10:45 – Przerwa kawowa

  10:45-11:00 – dr Andrzej Olaś (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Zarzut potrącenia a inicjatywa dowodowa pozwanego

  11:00-11:15 – dr Tomasz Strumiłło (Uniwersytet Łódzki)  – Postępowanie dowodowe przed sądem arbitrażowym

  11:15-11:35 – Dyskusja

  11:35-11:45 - Uroczyste zamknięcie Zjazdu

  11:45-12:00 – Wykwaterowanie Uczestników

  12:00-12:30 – Obiad

   

 • AGENDA

  Ogólnopolski Zjazd Katedr
  i Zakładów Postępowania Cywilnego
  19-22.09.2019 r.

  wydarzenia towarzyszące

   

  Czwartek,  19.09.2019

  Od 14:00        Przyjazd i zakwaterowanie Uczestników Zjazdu:
                          Hotel Klimek**** SPA – obiekt główny, Hotel Beata ***, Pensjonat**** Klimek

  16:00-18:00    Serwis powitalny – PUB „Klimek”

  Do 21:00         Możliwość skorzystania z atrakcji hotelowych:
  Aquapark (rekreacyjny basen z kaskadami i hydromasażem, gejzer powietrzny, zjeżdżalnia wodna, jacuzzi, bicze wodne); Świat saun (sauna fińska, sauna parowa); Siłownia;

  Uwaga:           podczas meldowania wydawana jest Karta Ręcznikowa upoważniająca do pobrania ręcznika kąpielowego na terenie Aquaparku

                          dla Uczestników zakwaterowanych w Hotelu Beata szlafroki będą wydawane w recepcji tego hotelu   

  15:00-23:00    Rezerwacja bilarda dla Uczestników Zjazdu

  19:00-22:00    Obiadokolacja w formie bufetu – Restauracja „Klimek”

  Uwaga:           dla Uczestników przybywających po godzinie 22.00 dostępna będzie kolacja
   

  Piątek, 20.09.2019

  15:00-23:00    Rezerwacja bilarda dla Uczestników Zjazdu

  17.30-19.00 - Zwiedzanie Muszyny z przewodnikiem (Ogród sensoryczny i kompleks parkowy "Zapopradzie")

  15:00-19:00    Możliwość skorzystania z aquaparku

  20:00-02:00    Uroczysta kolacja połączona z dyskoteką z DJ – Restauracja/PUB „Klimek”

  21:00-01:00    Open bar w PUB „Klimek”

  Uwaga:           Kręgle 2 tory (21:30-01:30)

   

  Sobota,      21.09.2019

  Od 14:00        Czas wolny – wycieczka fakultatywna na Słowację (3 autokary) – trasy:
                         1. Stara Lubovnia
                         2. Nestvile – Fabryka whisky

  15:00-23:00    Rezerwacja bilarda dla Uczestników Zjazdu

  Do 19:00         Korzystanie z aquaparku

  21:00-23:00    Kolacja grillowa połączona z występem kapeli regionalnej – chata

  Od 23:00        Kontynuacja wieczoru w Sali PUB

   

 • Uwagi:           

 • przez cały czas trwania Zjazdu do dyspozycji Uczestników Zjazdu dostępne będzie również nieodpłatnie boisko sportowe do siatkówki. Zachęcamy Uczestników do wyposażenia się w odpowiednią odzież i obuwie sportowe.
 • przez cały czas trwania Zjazdu za dodatkową odpłatnością będzie do dyspozycji Uczestników Zjazdu dostępny kort tenisowy z możliwością wyposażenia sprzętu (cena: 50 zł./1h za kort + wypożyczenie sprzętu; 30 zł./1h za kort).