Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo zjazdu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Zjeździe

Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego to największa i najważniejsza konferencja naukowa poświęcona prawu procesowemu cywilnemu, gromadząca przedstawicieli tej gałęzi prawa, wybitnych prawników ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, w tym również znakomitych praktyków – przedstawicieli sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników oraz radców Prokuratorii Generalnej RP.

Wydarzenie to ma niezwykle istotne znaczenie nie tylko dla rozwoju nauki prawa procesowego cywilnego, ale również dla wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami doktryny i praktyki, a także - co niemniej istotne – dla integracji środowisk prawniczych.

Tematem tegorocznego Zjazdu będzie Dostęp do ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym, przy czym przedmiotem wystąpień i dyskusji będą również zagadnienia z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.